Maria Rachwalska-Górska

Adwokat Maria Rachwalska- Górska jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo
i administracja. Odbyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, której jest członkiem od 2016 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych krakowskich kancelariach adwokackich.

Bogatą praktykę zawodową w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami
i organami administracji publicznej oraz wszechstronne doradztwo zarówno Klientom indywidualnym i korporacyjnym uzyskała współpracując
z najlepszymi kancelariami adwokackimi na terenie Krakowa i małopolski.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym.

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marii Rachwalskiej- Górskiej zapewnia profesjonalna obsługę prawną zarówno Klientów indywidulanych jak
i podmiotów gospodarczych. W praktyce adwokackiej kancelaria kieruje się przede wszystkim dbałością o wysoką jakość usług prawnych udzielanych naszym Klientom. Przystępując do pracy nad konkretnymi przypadkami, dokonujemy pogłębionej analizy zagadnienia, oraz konsultujemy je z Klientem sugerując rozwiązania prawne i procesowe odpowiadające potrzebom oraz sytuacji każdego Klienta.

Zadowolenie Klientów oraz rekomendacja naszej pracy jest dla nas najwyższym priorytetem stąd też przykładamy ogromną wagę nie tylko do merytorycznego rozstrzygnięcia zagadnienia lecz także do jego terminowości.

W ramach świadczonej praktyki kancelaria gwarantuje przede wszystkim bezwzględne respektowanie tajemnicy adwokackiej, co stanowi dla Klientów kancelarii pewność i bezpieczeństwo w zakresie powierzonych dokumentów i informacji.

Zaufanie kancelarii budowane jest przez wysoką jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdej sprawy, a stosowanie innowacyjnych rozwiązań sprawia, że Państwa sprawy będą prowadzone bez zbędnych kosztów oraz z najwyższą starannością i rzetelnością.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach sądowych przed wszystkimi sądami, urzędami i innymi organami państwowymi oraz
w postępowaniu pozasądowym.

Świadcząc usługi prawne kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, komornikami oraz biegłymi rewidentami, co optymalizuje wykonanie powierzonego zlecenia.

Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw cywilnych, reprezentując Klienta na każdym etapie postępowania sądowego. Wspieramy naszych Klientów w sprawach:
– zniesienia współwłasności
– zadośćuczynienia oraz odszkodowania
– ochrony dóbr osobistych
– niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
– spadkowych
– ochrony praw konsumentów

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych przy uwzględnieniu charakteru działalności gospodarczej,
w szczególności:
– opracowywania i analizy umów
– usług doradczych w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przy uwzględnieniu aspektów podatkowych
– sporządzania umów spółek i statutów, rejestracja podmiotów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
– przygotowywania projektów uchwał organów spółek oraz innych dokumentów
– przeprowadzania procesu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym przekształcenia, łączenia, podziału spółek oraz ich rozwiązania
i likwidacji
– prowadzenia negocjacji z wierzycielami

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w szczególności prowadząc:
– sprawy rozwodowe
– sprawy o podział majątku wspólnego
– sprawy alimentacyjne
– sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
– sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych oraz wykonawczych, w szczególności:
– obronę podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego
– reprezentację pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego
– przygotowywanie pism procesowych

Kancelaria świadczy pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności
– sporządzania pism procesowych (odwołanie od decyzji administracyjnych, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna)
– reprezentacja przed organami administracji

Formularz kontaktowy

Telefon 

606 365 444

E-mail 

kancelaria@rachwalskagorska.pl

Adres 

ul. Kazimierza Wielkiego 27

32-70 Bochnia (Wejście od ulicy Różanej)

Godziny otwarcia 

poniedziałek – piątek 9-17

Istnieje możliwość spotkania 

 w dowolnym dniu i porze

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.